Splošni pogoji

stubelj

Splošni pogoji

Z registracijo na spletni strani www.stubelj.si, uporabnik dovoljuje, da sme družba Stubelj d.o.o, Anhovo 14, 5210 Deskle  kot upravljavec zbirke osebnih podatkov posredovane osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki je določen v nadaljevanju.

Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani stubelj.si pridobival, hranil in drugače obdeloval za naslednje namene:

 • vodenje baze registriranih uporabnikov;
 • administracija spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj ipd.);
 • statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto ipd.);
 • obveščanje o novih vsebinah ter o drugih novostih na spletni strani po elektronski pošti, pri čemer to obveščanje v kateremkoli obdobju zaporednih treh koledarskih mesecev ne bo preseglo povprečne frekvence enega sporočila na mesec;
 • občasno obveščanje po elektronski pošti o novicah, novostih, zanimivostih in dogodkih, s področij, ki jih zajema spletna stran, pri čemer to obveščanje v kateremkoli obdobju zaporednih treh koledarskih mesecev ne bo preseglo povprečne frekvence enega sporočila na mesec;
 • občasno obveščanje po elektronski pošti o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev spletne strani, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino, pri čemer to obveščanje v kateremkoli obdobju zaporednih treh koledarskih mesecev ne bo preseglo povprečne frekvence enega sporočila na mesec.

Upravljalec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na enostaven način omogočila odjavo od prejemanja sporočil.

BiH

 • +387 32 24 58 37
 • stubelj@bih.net.ba
 • Stubelj Co. d.o.o.

  g. Sabahudin Šerić

  Fra Grge Martića br.15

  BiH - 72 000 Zenica

Kosovo

Makedonija